Yardım Dosyası

Programımıza Help Dosyası Ekleme!

Neredeyse bütün yazılımlarda bir “Yardım” dosyası vardır. Bu dosyaların formatı genelde .chm formatında olurlar. .chm formatı hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Kısaca açıklamak gerekirse sıkıştırılmış html dosyalarıdır. Peki biz yaptığımız programda nasıl bu .chm dosyasını göstereceğiz? Elbetteki .Net kütüphanesi sayesinde tek satırda :).

Aşağıdaki kodu yazdığınızda .chm dosyasını programda açıldığını göreceksiniz.

Help.ShowHelp(this, "help.chm);

Görüldüğü gibi tek satır kod ile help.chm isimli dosyamızı programımızda gösterebildik. Başlığa bakarsak makaleyi burada bitirebiliriz ama gelin isterseniz şu Help sınıfını biraz inceleyelim.

Help statik sınıfının 4 tane “overload” edilmiş fonksiyonu var. Bunlar;

1. ShowHelp(Control, String)
2. ShowHelp(Control, String, String)
3. ShowHelp(Control, String, HelpNavigator)
4. ShowHelp(Control, String, HelpNavigator, Object)


1. fonksiyonu yukarıda kullandığımız şekilde sadece .chm dosyamızı göstermek için kullanabiliriz. İlk parametre yardım dosyasının hangi “parent” altında gösterileceğini söylüyor. İkinci parametre ise .chm dosyasının yolu. Bu iki parametre tüm fonksiyonlarda aynı.

2. fonksiyondaki son parametre ise sizden “anahtar kelime” istiyor. Yani siz diyelimki belli bir konu üzerinde araştırma yapacaksınız o zaman buraya hangi konuda araştırma yapacaksanız onu belirtmeniz gerekiyor.

3. fonksiyondaki son parametre ise HelpNavigator türünden bir enum. Bu enumdaki değerler ise; TableOfContents, Find, Index, ve Topic. Örnek vermek gerekirse Find kısmını parametre olarak geçerseniz “Yardım” dosyanız “Arama” modunda açılacaktır.

4. fonksiyondaki son parametre ise 2. fonksiyondaki String ile aynı anlamı taşıyor tek farkı bu parametreye geçeceğiniz değeri HelpNavigator‘e göre ayarlamanız. Örnek vermek gerekirse; siz HelpNavigator.Topic dediyseniz son parametreye aranacak başlığı geçebilirsiniz.

Bu makalede Help statik sınıfını kullanarak nasıl bir .chm dosyasını gösterebileceğimizi ve o dosyadan işlemler yapabileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki makalede (C# ile Web Service Hazırlama ve Kullanımı) görüşmek üzere…

 Scroll to top